Analýza internetových systémů před tvorbou webu. - Ano či ne?

Každý web, který je tvořen firmou Neofema s.r.o. je svým způsobem unikátní. Může to být pouze statická prezentace nebo náročná vizualizace s interaktivními prvky i třeba portál s rozsáhlou administrací či e-shop. V tomto případě je na místě analýza požadovaného systému, tzn. přesné definování, rozebrání či specifikace internetových systémů před samotnou tvorbou grafického návrhu, šablon a programování.

Analyzátor má za úkol dopředu identifikovat a omezit rizika výroby. Lidově řečeno – „Sestavit správný postup, jak se to má udělat.“ Neofema má zkušený tým profesionálů, kteří dokáží dopředu „předvídat“ možné komplikace či naopak stanovit nejefektivnější postup realizace. Pokud nechcete analýzu od naší společnosti, budete muset dodat svojí vlastní, zpracovanou konkurenční firmou, abychom mohli lépe nacenit poptávaný projekt.

V čem nám má analýza pomoci?
Především v jasném, srozumitelném postupu práce jednotlivých lidí podílejících se na tvorbě (výrobě) webových stránek. Tzn. koordinátora, web-grafika, web-programátora, PHP programátora a dalších.

Analýza zákazníka a jeho požadavků
S určitostí lze říci, že tento krok je pro Neofemu nejnáročnější. Klienti většinou požadují „hezké stránky“, ale měli by mít dopředu stanovenu marketingovou analýzu konkurence i chování zákazníků daného trhu. Dříve než začneme budovat webové stránky nebo realizovat jakýkoliv internetový marketing, důkladně zanalyzujeme konkurenci a celkové prostředí, ve kterém zákazník podniká. Většinou se snažíme přimět klienta k definici barevnosti stránek, jeho vzoru na internetu, poslání a zaměření webu, navigace, cílové skupiny. Jen málo klientů nám předloží „zadání.“ Snažíme se svým klientům pomoci jak odbornou radou, tak ukázkami naší práce, aby si dovedli lépe představit celé pojetí prezentace.

Analýza konkurenčních webů
Jak již bylo řečeno, klienti si mnohdy nechají poradit s funkčností webu, inspirovat se můžeme u konkurenčních webů v dané oblasti. Důležité je analyzovat ovládací prvky, funkčnost, srozumitelnost a přístupnost pro uživatele. Pokud má klient nestandardní požadavek, přijde na řadu porada s výrobním týmem (zda je aplikace proveditelná a v jakém časovém rozmezí), je nutné zpracovat wireframe (drátěný model) webu, pro jeho názornost.

Wireframe
Jde o zjednodušený model, návrh - definující funkci a obsah stránek webu. Naši specialisté vytvoří wireframe, který definuje textový i grafický obsah, rozmístění funkčních prvků, ale také navigaci a znění nadpisů, klíčových textů či tlačítek. Wireframe není grafickým návrhem, neobsahuje obrázky a je tvořen pouze pomocí čar "drátů" a textu. Nepoužívá se ani barev, výjimkou je pouze odlišení hypertextových odkazů. Výhodou je, že grafik se v případě existence wireframu může soustředit plně na svoji úlohu. Nemusí řešit, co má navrhovaná stránka obsahovat, jak mají být jednotlivé prvky rozmístěny či pojmenovány. Zároveň však nejsou naši grafici existencí wireframu svazováni a mohou web kreativně zpracovat.

Minianalýza webů
Firma Neofema přišla v tomto roce s novinkou pro své zákazníky (nové i stávající). Řeč je o tzv. minianalýze webových stránek, kterou nabízíme pro zcela nové klienty ZDARMA v rámci garance naší profesní zdatnosti. Tým našich SEO specialistů zanalyzují klientův web z různých hledisek a výsledkem je dokument, který procentuálně zhodnotí celkový stav webu na internetu. Www stránky, které mají hodnoty pod 60% jsou zralé na modernizaci vzhledu a funkčnosti.

Výsledky všech analýz od nás obdržíte v elektronické formě. Předložíme Vám návrhy, jak stávající i vznikající webové stránky upravit, aby jejich použitelnost a efektivita byla co nejvyšší.

Analýza je důležitá jak u nových internetových systémů, tak u stávajících (již běžících na internetu).

Klient chce mít jistotu, že jeho webové stránky budou prodávat a budou mít vyšší návštěvnost, jsme schopni Vám v tomto pomoci! Musíte jen reálně uvažovat o cílené internetové propagaci a investicích do e-marketingu.

Závěrem bych chtěla shrnout 10 nejčastějších chyb na webových stránkách, které s klienty řešíme. Firma Neofema s.r.o. je na trhu již 10 let a za tuto dobu nasbírala, v tomto směru, cenné zkušenosti.

10 nejčastějších chyb na webových stránkách

  • nevhodně zvolená navigace
  • nepřehledné menu
  • grafika přebíjející funkce webu
  • nepochopení smyslu stránky
  • nedostatek informací o firmě
  • špatné upoutávky na služby
  • nevhodné styly, velikosti a barvy písma
  • špatné rozmístění prvků
  • nepřehledné členění textů a odstavců
  • chybějící reference

Modernizace webu (srovnání před a po)

fggroup.cz

cistirna-odevu-daja.cz