dolů

Cardioacademy certifikace

Ve spolupráci s mezinárodní eventovou a PR agenturou AIM Group jsme realizovali a servisujeme rozsáhlý anglický projekt, zastřešený hlavním partnerem projektu - společností Zentiva Group, a.s., nazvaný CardioAcademy (design, firemní identita, testovací a certifikační systém), který obdržel certifikační osvědčení od EACCME (Evropská rada pro akreditaci dalšího vzdělávání lékařů) a umožňuje on-line testování na základě edukační činnosti výběrem a správou testů z vybraných bloků včetně vystavení certifikátu on-line po úspěšném absolvování testu v časovém limitu. Důraz byl kladen zejména na responsibilitu (zobrazení na mobilních telefonech), protože většina návštěvníků www používá tablet nebo mobilní telefon.

O společnosti

Nadnárodní společnost Zentiva Group, a.s. asi není třeba představovat. Její poslání je poskytovat každému z nás, pokud se staneme pacienty, účinné, bezpečné i cenově dostupné léčivé přípravky. Její charitativní a investiční působení při vývoji inovativních / pokrokových léků a léčebných metod je zcela klíčové pro rozvoj kvalitní medicíny.

Potřebujete realizovat www / eshop na míru, navrhnout grafiku / inzerci či na internetu přes PPC / SEO propagovat váš projekt?

Kontaktujte nás