Direct emailing (hromadné rozesílání emailových zpráv), Newsletter

Jedná se o efektivní nástroj přímého marketingu (Přímý marketing zahrnuje například také teleshopping, telemarketing, rozesílání sms, katalogů, ceníků, soutěžních nabídek a podobně). Direct emailing je v době dostupnosti internetu a rostoucího počtu jeho uživatelů ideálním prostředkem, způsobem komunikace se zákazníkem stávajícím i potenciálním. Slouží převážně ke zvýšení prodeje, získání nových klientů a udržení stávajících. Technicky se jedná se o hromadné rozesílání e-mailových zpráv.

Newsletter je prakticky formou pravidelného direct emalingu, kdy adresáty jsou registrovaní uživatelé. Funkce je také obdobná - prohlubuje vztah zákazníka a firmy (rozesilatele newsletteru). Buduje u klientů povědomí o značce (výrobku, nabídce, službě).

Prvky účinně zpracovaného emailingu:

  • atraktivní design na míru pro daný účel
  • vhodné oslovení adresáta
  • cílené, úderné texty pro konkrétní akci
  • vhodná struktura usnadňující čtení, orientaci
  • aktivní ochrana před označením jako SPAM
  • správné vyhodnocení statistik, efektivity emailingu

Máte zájem o vytvoření Newsletteru?

Pokud máte zájem o vytvoření Newsletteru od společnosti Neofema s.r.o, neváhejte nás kontaktovat. Můžete si také vybrat další služby z naší široké nabídky E-marketingu, SEO, PPC.