Grafické formáty

Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Základním rozdělením grafických formátů je podle způsobu uložení grafických informací na bitmapové a vektorové.

 • Bitmapový
  Obraz se skládá z jednotlivých pixelů, z nichž každý má definovánu určitou barvu.
 • Vektorový
  Obraz se skládá z jednotlivých objektů (např. čtverec, kruh, elipsa, křivka, hvězda …), z nichž každý má definovánu barvu a styl obrysu a výplně.

Rastrové (Bitmapové)grafické formáty

 • JPEG
  Má ztrátovou kompresi (ztrácí kvalitu obrazu) při ukládání obrázků. Není proto příliž vhodný pro tisk. Využivá se hlavně při ukládaní obrazků pro webové účely.
 • TiFF
  Naopak vhodný pro ukládání obrázku určených pro tisk. Jelikož při ukládání neztrácí obraz na kvalitě.
 • Další rastrové formáty: RAW, PNG, GIF…

Vektorové grafické formáty

 • SVG

  Souborové vektorové formáty: EPS, AI – Adobe Illustrator, CDR – CorelDRAW… V souborových vektorých formátech lze mít uloženo i rastrové obrázky.

 • Dalším duležitým formátem je formát: PDF (Přenosný formát dokumentů)
  Je souborový formát, určený pro ukládaní dokumentů, bohatých grafických návrhů, atd. nezávisle na softwaru. Soubor PDF může obsahovat text, obrázky i jakékoliv vektory. Zaručuje, že se na všech zařizeních bude zobrazovat stejně. Do souboru také mužeme vkládat neomezené množství fontů (písem).
  Díky těmto schopnostem je ideálni pro výstup do tisku. Jelikož ho můžeme i zkomprimovat, je také dobře využitelný pro nahledové pdf. (Např. Vložený do webových stránek).
Vektor
Bitmapa

Komprese grafických formátů

Rozeznáváme dva základní druhy komprese grafických formátů: bezeztrátovou a ztrátovou.

 • Bezeztrátová komprese
  I po komprimaci zachovávají soubory stejnou informaci s původní předlohou. Nedochází tak ke ztrátě kvality obrazu.
 • Ztrátová komprese
  Při kompresi ztrácí část grafické informace (kvality obrazu). Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru.(např jako náhledové obrázky na webové stránky).