Jak správně připravit data pro tiskárnu

Obecně

Připravit tisková data není úplně jednoduchá záležitost. V první řadě je třeba zjistit od klienta potažmo od tiskárny:

 • čistý rozměr dokumentu po ořezu
 • spad
 • zrcadlo sazby
 • případné bigy v dokumentu
 • jestli se budou tisknout 4 barvy (CMYK) nebo více barev (přímé barvy PANTONE)
 • jaký barevný profil pro danou tiskárnu je potřeba přiřadit (případně nevkládat žádný barevný profil)

Čistý rozměr dokumentu po ořezu

Je to výsledný rozměr letáku, vizitky, brožury, časopisu, kalendáře atd. po ořezu dokumentu. V podstatě rozměr finálního produktu.

Na spad

Znamená to, že dokument musíme připravit delší o několik milimetrů na každé straně. Obvykle se používá 3-5 mm (není pravidlem). Spad vytváříme z jediného důvodu, aby po ořezu dokumentu nevznikl po stranách a v horní i dolní části bílý nepotisknutý pruh.

Zrcadlo sazby

Veškeré textové části + loga atd. nesmí přesahovat takzvané zrcadlo sazby. Obvykle se dělá minimálně 10 mm od čistého rozměru dokumentu po ořezu (samozřejmě směrem dovnitř do středu dokumentu). Zrcadlo sazby se vytváří především kvůli tomu, že ořez dokumentu nikdy není naprosto přesný. Kdyby texty byly až k okraji dokumentu, hrozil by jejich ořez. Dalším neméně podstatným důvodem je vizuální stránka dokumentu.

Bigy v dokumentu

Ohyb označujeme čárkovanou linkou v místě plánovaného přehnutí. Musíme ho označit z obou stran mimo čistý řez dokumentu. Po vytištění s ořezu pak nezůstanou značky v podobě linek na finálním dokumentu.

Tisk 4 nebo více barev

Obvykle se dokument tiskne pomocí čtyř barev (takzvaný barevný model CMYK):

 • azurová (Cyan)
 • purpurová (Magenta)
 • žlutá (Yellow)
 • černá (Key)

Jednotlivé barvy v dokumentu mají různé procento výše uvedených barev. Při finální přípravě dokumentu se musíme ujistit, jestli veškeré rastry (obrázky) i veškeré vektorové části (texty, loga, případné ilustrace) v dokumentu máme převedené na tento barevný model.

Dále můžeme v dokumentu použít takzvané přímé barvy (PANTONE), které jsou jasně dané dle vzorníků PANTONE. To v případě, kdy např. máme v dokumentu danou barvu loga v přímé barvě. Samozřejmě u tisku 5-ti a více barev cena za výrobu výrazně roste.

Barevné profily

Nejběžněji používané profily jsou FOGRA 27 nebo novější FOGRA 39, avšak některé tiskárny chtějí použít svůj vlastní barevný profil, dle kalibrace stroje, který bude dokument tisknout. Tedy buď to profil zasílají a k dokumentu ho přiřadíme nebo při finálním exportu nevkládáme profil žádný.

CO DOKUMENT MUSÍ DÁLE OBSAHOVAT

Ořezové značky

Jak již jsem psal výše, abychom dosáhli správného čistého formátu po ořezu, musíme dokument označit ořezovými značkami. Vytváří se linkou z obou stran v místě ořezu mimo čistý ořez dokumentu. Aby po vytištění a ořezu, nezůstaly značky v podobě linek na finálním dokumentu.

Pasovací značky

Při tisku se každá barva nanáší zvlášť, pasovací značky slouží k tomu, aby nedocházelo k posunu barev. Dávají se na každou stranu dokumentu mimo čistý ořez.

Pruh kalibrace barev

Určený pro kontrolu barevnosti při tisku.

RASTRY (OBRÁZKY) V DOKUMENTU

Všechny obrázky v dokumentu musí mít dostatečné rozlišení, pro DPI (body na palec) přesněji PPI (pixely na palec) s hodnotou 300. To je pro lidské oko rozpoznatelné jako kvalitní tisk. Při menším rozlišení obrázku uvidíme takzvané kostičky (pixely) a pro lidské oko je pak obraz rozmazaný (nekvalitní).

Jak spočítat tiskovou velikost

Pokud máme hotový obrázek a chceme tisknout, musíme znát rozlišení obrázku (šířka x výška v pixelech) a hodnotu PPI (udávanou většinou jako DPI). Šířku a výšku v pixelech vydělíme hodnotou PPI a dostaneme velikost možného tiskového rozměru v palcích. Uvedu příklad. Rozlišení 3000x2000px při PPI 250. 3000/250=12 palců. 2000/250=8 palců. Tedy mohu tisknout na 12x8 palců, tedy přibližně 30,5x20,3 cm.

Pokud chci větší rozměr, musím počítat s tím, že se poměr pixelů na palec zmenší a nebude jich 250, ale třeba jen 100. To znamená, že se pixely zvětší a mohou být okem viditelné. Jakýmsi standardem pro kvalitní tisk je 300 PPI, zatímco třeba billboardy se tisknou i na tak nízké hodnoty jako 60 PPI. Je to tím, že svou roli hraje také vzdálenost, z níž se na obrázek díváme. Z určité vzdálenosti se tak každý obrázek může zdát jako velmi jemný, ostrý a kvalitní.

Pokud budu grafiku teprve tvořit a vím, do jakého rozměru ji budu tisknout, pak délku/šířku v pixelech vydělím požadovanou délkou/šířkou v palcích a dostanu potřebné PPI.

PŘÍKLAD PŘÍPRAVY TISKOVÝCH DAT U LETÁKU A4 od A do Z

 • Při přípravě dokumentu A4, nastavíme 3 mm spad z každé strany dokumentu
 • Dále si nastavíme nejlépe vodícími linkami zrcadlo sazby – 10 mm z každé strany směrem dovnitř dokumentu
 • Vytvoříme grafiku a sazbu dokumentu
 • Poté si převedeme všechny rastry (obrázky) na CMYK, 300 DPI (PPI)
 • Pokud tiskárna vyžaduje, převedeme si veškeré texty na křivky
 • Všechny vektorové objekty musí být také nastavené v barevném modelu CMYK
 • Při exportu do PDF nastavíme ořezové značky, pasovací značky a pruh kalibrace barev, kvůli kontrole barevnosti
 • Vytvoříme finální tiskové PDF