Slovníček pojmů

Rozvržení webu

 • Layout - základní rozvržení webu bez grafických prvků, například tří sloupcový layout
 • Design - vzhled webu už s grafickými prvky, například náhledový obrázek od grafika
 • Šablona - design převedený do HTML a CSS, šablona se už zobrazuje v prohlížeči, většinou je naplněna ukázkovým obsahem
 • Hlavička (záhlaví) - horní část webu, která obvykle obsahuje logo, hlavní obrázek případně i menu
 • Menu - menu bývá součástí hlavičky nebo je obsaženo v jednom ze sloupců, obsahuje odkazy na ostanní stánky webu
 • Vyjížděcí menu (také hover nebo onmouseover menu) - víceúrovňové menu, kdy se další položky zobrazí po najetí myši na příslušnou hlavní položku
 • Patička (zápatí) - spodní část webu, používá se k informacím o copyrightu, odkazům na spřátelené weby
 • Pozadí (background) - vidět je především na větších monitorech, kromě barvy může obsahovat obrázek, případně flash nebo rotačku
 • Drátěný model (wireframe) - návrh webu definující funkci a obsah stránek
 • Statické stránky - stránky bez administrace, jediným způsobem aktualizace je úprava kódu
 • Dynamické stránky - administrovatelné stránky, obsahují například novinky, články, administrovatelné galerie
 • Mikro stránky (microsite) - menší webová stránka, používá se například pro propagaci soutěže nebo výrobku
 • User-friendly web - stránky které se dobře ovládají, ulehčují návštěvníkovi různé činnosti
 • Seo-friendly web - stránky s kódem přizpůsobeným pro SEO, prvky webu jsou ve správných elementech a správném pořadí, stránka má mod-rewrite

Prvky webu

 • Homepage (index) - úvodní stránka webu, často bývá výrazně odlišná od vnitřních stránek
 • Lorem ipsum- nejčastěji využívaný ukázkový text v šablonách i designu, někteří dávají přednost jiným textům, protože Lorem ipsum je pseudolatinský text bez českých znaků
 • Dlaždice - výraznější prvek, který má uživatele upozornit na důležitou stránku webu, většinou je odkazem na některou vnitřní stránku
 • Banner - reklamní plocha, může být grafický i textový
 • Lightbox - JavaScript používaný pro otevření většího náhledu fotek, kdy se web ztmaví a na středu se zobrazí fotka. V dnešní době už se nepoužívá původní Lightbox, ale jeho modernější varianty, i přesto se používá označení lightbox.
 • Rotačka - JavaScript (případně flash), který na webu mění po nějaké době obsah (například rotace fotek v záhlaví), vhodné například k rotování pořádaných akcí
 • Slider - velice podobný rotačce, zobrazuje víc než jeden objekt a posunuje je o určený počet pozic, vhodné například pro výpis referencí
 • Pop-up (vyskakovací okno) - Dříve využívaný především k zobrazování reklam, dnes i k kontextovým nápovědám a podobně. Pup-up je prvek uživatelského rozhraní, který se zobrazí nad všemi ostatními prvky webu a tím je zakryje. Verze samostatného vyskakovacího okna se už moc nepoužívá, protože je prohlížeče blokují.
 • Favicon - ikonka, která se v prohlížeči zobrazuje vedle adresy webu nebo názvu webu v záložkách
 • Flash - technologie, která umožňuje výrobu interaktivních animací a programů
 • JavaScript (JS) - scriptovací jazyk, používá se hodně pro user-friendly weby, v rotačkách, u formulářů nebo i k animacím
 • Wysiwyg - editor obsahu stránek, umožňuje formátovat text bez znalosti HTML a CSS

Formulářové prvky

 • Textové pole - input (Číslo 1) - jednořádkové textové pole, které známe třeba z přihlašovacích formulářů, kde je také jeho varianta pro hesla (password), která skrývá napsané znaky za tečky
 • Textové pole - textarea (Číslo 2) - několika řádkové textové pole, používá se například při posílání zpráv nebo vkládání článků
 • Přepínací tlačítko - radio button (Číslo 3) - podobné checkboxu, ale ze skupiny lze aktivovat pouze jeden prvek (v některých případech je k vidění řešení pomocí checkboxů, které mají upravené chování)
 • Zaškrtávací tlačítko checkbox (Číslo 4) - ze skupiny checkboxů zle zaškrtnout libovolný počet, někdy je jejich chování přes JavaScript upraveno podle potřeby (například nelze vybrat "odebírat novinky" a zároveň "zrušit odběr novinek")
 • Rozbalovací seznam - selectbox (Číslo 5) - výběrová nabídka (v MS aplikacích se mu říká combobox), v klasické verzi lze vybrat pouze jednu možnost, multiselect umožňuje vybrat možností více
 • Odesílací tlačítko - submit (Číslo 6) - slouží k odeslání dat na server
 • Reset tlačítko - obnovuje původní hodnoty, používá se hlavně pro smazání vyplněných údajů
 • Label - popisek formulářových prvků, používá se hlavně u checkboxu, který se po kliknutí na label zaškrtne

Designy webů

 • Fixed (fixní, pevný) - nejrozšířenější typ designu, obsah má pevně nastavenou šířku a na změnu velikosti okna prohlížeče reaguje posuvníky a centrováním obsahové části. Hlavní výhodou tohoto typu designu je kontrola nad výsledným vzhledem stránky, nevýhodou je "prázdné" místo u širších monitorů.
 • Float (plovoucí) - šířka obsahové části reaguje na šířku okna prohlížeče, buďto se rozšiřuje pouze část s hlavním textem nebo i postranní sloupce. Oproti fixnímu designu využívá šířku prohlížeče a uživatel nemusí koukat na velké plochy s pozadím webu, nevýhodou je omezená kontrola nad vzhledem stránky.
 • Responsive - zatím stále novinka v oblasti designu webů, kromě změn šířky jako u plovoucího designu dochází ke změnám velikosti obrázků, písma ale i uspořádání prvků.