Jaké fotografie poslat, aby obstály při tiskových zakázkách?

Nejdůležitějším čínitelem je tzv. DPI obrazu. A co že je DPI?

DPI (Dots Per Inch = bodů na palec ) si můžeme představit jako čtverečkovaný papír, kdy každý čtvereček znamená jeden obrazový bod (pixel) a pokud máme čtverečkovaný papír hustější , tak na papír můžeme dostat mnohem více bodů a obraz se tím stane jemnější.

Např.: 200 čtverečků v jednom palci je méně, než 300 čtverečků v tom samém palci.

DPI a využití v praxi

  • DPI využijeme při tvorbě vizitek, letáků, brožur, katalogů a jiných tiskovin, kde se předpokládá, že se divák bude na tiskovinu koukat zblízka. V těchto případech je tedy zapotřebí, aby tiskovina měla alespoň 300 DPI.
  • U plakátů a bannerů, kde se předpokládá, že se divák bude koukat z větší dálky, stačí 200 DPI.
  • Ovšem např. u billboardů bude dostačujících 30 DPI.

Jak zjistit kolik DPI bude pro tiskovinu dostačujících?

x = a/b*2.54, a - délka strany fotografie v pixelech, b - zvolená hodnota dpi, x - délka strany fotografie v cm

Máme fotografii, která má na délku 1600 pixelů. Už víme,
že by měla mít 300 DPI, protože z fotografie chceme vytvořit třeba letáček.

Takže do kalkulačky zadáme: 1600 / 300 * 2,54 = 13,5466667

13,5466667 cm je délka, kterou 1 : 1 můžeme vytisknout.

Ukázka obrazového záznamu billboardu

Co je to vlastně samotný obrazový bod?

Nejprve si krátce vysvětlíme, co je vlastně digitální fotografie, potažmo bitmapová grafika. Digitální fotografie je tvořena pomocí bodů, tzv. pixelů. Představit si to můžeme tak, že každý bod neboli pixel nese informaci o své barvě a pozici (X,Y), čímž se pak z bodů stává obraz.

K čemu se bitmapová grafika využívá?

Data v bitmapě jsou vhodná pro výrobu plnobarevných bannerů, fotografií, plakátů, obrazů, billboardů apod.

Jaké základní formáty máme?

Bitmapové formáty, do kterých se obraz ukládá, rozdělujeme do dvou základních skupin, a to na bezztrátové a ztrátové.

Beztrátové formáty

U bezztrátového formátu každý pixel nese informaci o své barvě a pozici, tak jak bylo napsáno výše a tím pádem se obraz neznehodnocuje ukládáním a ponechává si svoji plnou datovou informaci. Musíme ovšem počítat s tím, že obraz bude i datově velký.

Do bezztrátových základních formátů patří TIF, RAW nebo PSD.

Ztrátové formáty

Ztrátové formáty používají tzv. kompresi, která obraz datově i informačně zmenší. Představit si to můžeme tak, že se obraz ukládá v blocích a datová informace obrázku se zmenšuje tím, že se „stejné nebo podobné“ informace spojí a tím pádem se obraz datově zmenšuje. Nevýhoda tohoto formátu je, že se obraz kompresí znehodnocuje.

Do ztrátových základních formátů zahrnujeme JPG, GIF.

Lukáš Berger