Profese DTP/WEB designer

Profese tiskového a webového designera se mohou vzájemně prolínat a oboustranně využívat v rámci těchto dvou pozic. Pro práci s tiskovou a webovou grafikou se však používají odlišné softwary, které mají pro tyto rozdílné profese své výhody.

Software pro práce s DTP: CorelDraw (aktuální verze u Neofemy je X5), Illustrator (aktuální verze u Neofemy je 5.5.), InDesign (aktuální verze u Neofemy je 5.5.).

Software pro práce s webovou grafikou: Photoshop (aktuální verze u Neofemy je 5.5.).

Co dělá DTP/WEB designer

  • Grafické návrhy tiskových materiálů jako např.: vizitek, voucherů, letáků, katalogů, cedulí, billboardů, grafické manuály, návrhy na reklamní předměty, bannery pro PPC kampaně, grafické návrhy webových stránek a newsletterů.
  • Návrhy kompletní firemní identity včetně logotypu atd.
  • Retuše a úpravy fotografií / barevné korekce

Co grafik (DTP/WEB) nedělá?

  • Práce DTP grafika končí tiskovými daty. Tisková data následně grafik odesílá projektovému manažerovi či koordinátorovi zakázek, který dle dohody s klientem zasílá podle specifikace např. do tiskárny.
  • Grafik tisková data netiskne, ale pouze je připravuje pro tisk.
  • Grafik DTP/WEB neopravuje ani nekontroluje zaslané texty klientem
  • Tiskový grafik také nevylepuje např. výlohy, billboardy, atd. - toto všechno zařizují specializované firmy nebo popř. tiskárny samy.
  • Webový grafik není css a html koder viz článek “Co dělá webkoder
  • Webový grafik nevkládá ani neupravuje obsah v html šabloně
  • Grafik neodesílá ani nepřipravuje rozesílku newsletteru apod.