Online marketing

U většiny našich projektů spolupráce s klientem nekončí spuštěním www nebo eshopu, ale právě začíná. Jsme držiteli certifikace Google Partner a daný projekt je třeba zviditelnit na internetu, zacílit na tu správnou cílovou skupinu potencionálních zákazníků a bojovat s konkurencí - ve zkratce: je třeba začít řešit internetový marketing. Tento kontinuální proces je potřeba neustále optimalizovat, jak po stránce nákladů, tak i času, aby co nejefektivněji podpořil generování objednávek / poptávek plynoucích ze zvýšené návštěvnosti www stránky / eshopu nebo budoval povědomí o značce.

Ušetřete náklady na propagaci a získejte více

V současné době je stále obtížnější dosáhnout dobrých výsledků ve vyhledávání na Google / Seznamu, protože webmasteři mají více a více znalostí ze základů SEO (optimalizace pro vyhledávače) nebo PPC (placené umístění ve vyhledávání) a vytváří si tak paradoxně silně konkurenční prostředí. I přesto je možné zvýšit zájem o vaše produkty nebo služby vysoce efektivními nástroji, při dohledu certifikovaného Google Partner PPC specialisty a nebo SEO optimalizátora. To vše je pak podpořeno pravidelnou analýzou statistik a marketing doporučeními včetně designových reklamních bannerů v rámci doplňkových grafických prací.

Nástroje internetového marketingu

Neplaťte jen tučné faktury agenturám za kredit do PPC klikacích kampaní bez zpětné vazby nebo zapojení jiných nástrojů propagace na internetu. A naopak se nesnažte propagovat všude - ne každý má rozpočet i čas na např. sociální sítě a ne pro každý produkt nebo službu se hodí klikací PPC reklamy nebo SEO optimalizace. Mezi nejrozšířenější marketingové nástroje na internetu patří:

 • SEO optimalizace pro vyhledávače (platíte paušál, nikoliv za proklik)
 • PPC klikací reklamy (platíte za proklik, nikoliv za zabrazení)
 • Budování zpětných odkazů (čím více jiných www na vás odkazuje, tím lépe)
 • Newsletter marketing (rozesílání nabídek včetně údržby databáze e-mailů)
 • Propagace ve zbožomatech / slevomatech (Google a Seznam zboží, Heureka … )
 • Sociální sítě (správa profilů i reklamy nejen na Facebooku / Instagramu)
 • Budování obsahu na vlastní www (copywritting a správné popsání produktu je základ)

Jak na internetový marketing?

Příprava, konzultace, marketingový plán

Příprava, konzultace, marketingový plán

 • Na počáteční schůzce / schůzkách nám představíte vaši službu / produkt
 • Pobavíme se s vámi o současné nastavené marketingové strategii a jakých cílů chcete propagací dosáhnout
 • Podíváme se i na konkurenci a jaké nástroje internetového marketingu používají
 • Stanovíme si silné a slabé stránky vaší společnosti (SWOT)
 • Probereme spolu i měsíční rozpočet (nejen finanční, ale i časový)
Analýza, Analýza, hodnocení, návrhy

Analýza, Analýza, hodnocení, návrhy

 • Připravíme nebo oprášíme analýzu a to nejen tu pro klíčová slovní spojení
 • Zhodnotíme technický stav vaší www (pokud jsme ji nedělali)
 • Analýzu konkurence je třeba připravit také, jen tak ušetříte v nákladech a využijete jejich slabin
 • Projdeme spolu i vaše současné statistiky návštěvnosti nebo je nově nastavíme
 • Finálně zvolíme jaké nástroje internetového marketingu se pro vás hodí (PPC, SEO, sociální sítě, zbožomaty … )
 • Společně rozhodneme o výši rozpočtu a délku cyklů, abychom stanovených cílů efektivně dosáhli
Počáteční jednorázové nastavení

Počáteční jednorázové nastavení

 • Nastavíme vaši www / eshop, aby co nejefektivněji reagovala na marketingové strategie
 • Připravíme podklady (copywritting, textové reklamy kampaní, návrhy reklamních bannerů … )
 • Nastavíme zvolené marketingové nástroje
 • Doporučíme cílení propagace na různé zákaznické skupiny
Kontinuální proces a opakovaná analýza výsledků

Kontinuální proces a opakovaná analýza výsledků

 • Naši certifikovaní Google Partner specialisté pravidelné dohlížejí na spuštěné propagační nástroje
 • Optimalizujeme náklady na propagaci, abyste dosáhli co nejlepších výsledků
 • Analyzujeme sbírané statistiky a navrhujeme nové úpravy již stávajících propagací
 • Připravujeme společně nové propagace, protože ideální je diverzifikovat (nezaměřovat se jen třeba na PPC)
 • S marketérem stanovujete kroky, které postupně zlepší parametry ze statistik
Výběr z našich referencí
další reference